สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,151
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:52:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,150
 เรื่อง : ว0702ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน ประจำปีการศึกษา2567(ปวส1-2).pdf
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:48:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,149
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:35:27 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,148
 เรื่อง : ส่งรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:32:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,147
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:30:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,146
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:26:54 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,145
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:26:42 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,144
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง 2. อบต.น้ำพี้ 3. อบต.ป่าคาย 4. อบต.ผักขวง 5. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:25:36 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,143
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:24:16 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,142
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อเบี้ย 2. อบต.ม่วงเจ็ดต้น 3. อบต.นาขุม 4. เทศบาลตำบลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:23:13 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,141
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:15:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,140
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 10:13:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,137
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:56:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,136
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกแบบและการจัดหาสถานที่ การจัดตั้งศาลหลักเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:56:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,135
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายออกแบบและการจัดหาสถานที่ การจัดตั้งศาลหลักเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:55:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,134
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:51:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,133
 เรื่อง : การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:46:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,132
 เรื่อง : ขอปิดถนนเพื่อซ่อมแซมทางเข้าเขื่อนทดน้ำผาจุก
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:23:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,131
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งผลการดำเนินการรักษาสภาพคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:21:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,130
 เรื่อง : ขอทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 15 กค. 67 09:17:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31   | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๒๙๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖