สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,884
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกำหมายตามแนวชายแดน
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 10:53:52 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,883
 เรื่อง : ขอข้อมูลการออกใบอนุญาตสถานบริการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 10:44:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,882
 เรื่อง : แบบรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 10:31:34 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,881
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 10:22:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,880
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖7
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 09:56:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,879
 เรื่อง : ส่งสรุปผลการประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 09:36:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,878
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายเสื่อ TO BE NUMBER ONE
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 09:32:24 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,877
 เรื่อง : กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 18:36:12 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,876
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในคราวนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:35:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,875
 เรื่อง : จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:34:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,874
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ฯ2.67 แจ้งหน่วยงาน
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:34:15 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,873
 เรื่อง : ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:18:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,872
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:16:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,871
 เรื่อง : ่ส่งมติการประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:10:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,870
 เรื่อง : เสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจังหวัดต้นแบบขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism) ประจำปี 2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 16:06:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,869
 เรื่อง : การจัดทำบัญชีสรุปนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายสำคัญของจังหวัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จและปัญหาสำคัญของจังหวัดที่อยู่ในการดำเนินการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 15:53:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,868
 เรื่อง : การตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 15:48:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,867
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมชุมมาสคอตตุ๊กตาหลงหลินฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 15:33:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,866
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และขอเชิญเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
ผู้รับ : 1. อบต.ผาเลือด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ถ้ำฉลอง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 15:29:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,865
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมย. 67 15:29:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25   | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๖๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖