สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,939
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 10:54:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,938
 เรื่อง : รายงานประชุมคณะกรรมการอหารปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 10:26:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,937
 เรื่อง : ขอขอบคุณ (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 10:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,936
 เรื่อง : การรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 10:17:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,935
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:55:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,934
 เรื่อง : ตอบรับขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานสถิติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:52:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,933
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:51:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,932
 เรื่อง : ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบปัจจัยในการสร้างพระพุทธพิชัยไตรรัตนะนายก (หลวงพ่อโต)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:31:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,931
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:25:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,930
 เรื่อง : แก้ไขหนังสือ ที่ อต ๐๐๓๕/ว๒๖๙๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:14:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,929
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 09:08:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,928
 เรื่อง : ขอแจ้งข้อมูลและแนวทางการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 08:55:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,927
 เรื่อง : การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 08:05:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,926
 เรื่อง : การพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 21 มิย. 67 08:02:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,925
 เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดการติดตามประเมินเยี่ยมเสริมพลัง
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านฝาย 2. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 17:42:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,924
 เรื่อง : การอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 17:05:27 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,923
 เรื่อง : การอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ดูดทราย)
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 17:04:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,922
 เรื่อง : การขออนุญาตใช้พื้นที่บึงมายสาธารณะประโยชน์ดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 16:19:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,921
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 16:12:00 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,920
 เรื่อง : ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงบ้านพักข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิย. 67 16:09:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87   | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๑๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖