สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,714
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให็ความรู้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 15:16:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,713
 เรื่อง : การจัดเวรรักษาการการณ์ประจำสถานที่ราชกาาร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 15:15:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,712
 เรื่อง : ขอนำส่งรายงานวันมาฆบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 15:12:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,711
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมให็ความรู้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 15:10:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,710
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เขตเลือกตั้งที่12(หมู่ที่ 13) กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 15:05:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,709
 เรื่อง : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 15:00:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,708
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:58:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,707
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2566 ? 2567)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:40:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,706
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปี67
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:37:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,704
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก พยาบาลชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:34:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,703
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:33:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,702
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข คนดีศรีปฐมภูมิ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:29:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,701
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสลปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.สองคอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:27:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,700
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสลปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว 2. อบต.ข่อยสูง 3. อบต.น้ำอ่าง 4. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:24:47 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,699
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:23:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,698
 เรื่อง : โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:22:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,697
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสลปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:21:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,695
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน มีนาคม 2567).pdf
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:20:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,694
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสลปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน 2. อบต.นานกกก 3. อบต.ชัยจุมพล 4. อบต.ฝายหลวง 5. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:19:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,693
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสลปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก 2. อบต.น้ำไคร้ 3. อบต.บ้านฝาย 4. เทศบาลตำบลน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 กพ. 67 14:17:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118   | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๑๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖