| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างถ่ายเอกสาร   20 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นชนิดนอน   20 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   20 เมษายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566   20 เมษายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องมือทันตกรรม)   20 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เมษายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เมษายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 เมษายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ รพ.สต.คุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ   19 เมษายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   19 เมษายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 เมษายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 เมษายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 เมษายน 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำมุมคัดกรองโรคติดต่อ   18 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องซัพพลาย   18 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก   12 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจ บันทึกข้อมูลประชากรกลางปี และบันทึกผลการคัดกรองผู้สูงอายุ   12 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน   12 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อรถเข็นชนิดนอน   12 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เมษายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เมษายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เมษายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ปี 2566   10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  มาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566   10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566   10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   10 เมษายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประมวจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   9 เมษายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์   9 เมษายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  รับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม   7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงที่รอรับบริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น   5 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสวนหย่อม   5 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้มีสิทธืการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   5 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  การประกวดร้องเพลงในงานประเพณีสงกรานต์จังหวดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,209,870 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430