| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3   3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   3 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงที่พักคอยผู้รับบริการ รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์และตรวจเช็คซ่อมระบบคอมฯโน้ตบุ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผลการจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถเจ้าหน้าที่   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานเจ้าหน้าที่   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการ สนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธรเฉพาะเจาะจง   30 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผลการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)   27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจ้างเหมาย้ายจุดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแถบตรวจเบาหวานพร้อมเข็ม   26 มิถุนายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก   26 มิถุนายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ิดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 มิถุนายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์และล้างแอร์   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   21 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน นข 2680 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   21 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2406 อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,209,499 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430