| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   16 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำการขุดล้อมย้ายต้นไม้พร้อมขุดปลูกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๕๙๐ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อRicoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลความรู้สื่อประชาสัมพันธ์โครงการมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก   15 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครกงการ เบาหวาน ความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครกงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครกงการตัดแว่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  เจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม   15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย (อุทกภัย)   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณรภัย อำเภอตรอน   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน จังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า เข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตดิตถ์   12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)   11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลฟากท่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาปเติมน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ผลการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสื่อประชาสัมพันธ์มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการ HT DM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการปฏิทินเตือนกินยา TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สื่อประชาสัมพันธ์มะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ HT DM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ตามโครงการจัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการจัดมหกรรมแสดงผลความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)   3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอฟากท่า   3 กรกฎาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บยาและห้องจัดเก็บขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการร้านขายของชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสมองและหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการปฏิทินเตือนกินยา TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการเด็กประถมฟันสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเวนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการร้านชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 กรกฎาคม 2567 รพ.สต.น้ำริด

บันทึกข้อมูลไว้ 618 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
จำนวนการใช้งาน 36,914,483 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430