| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มกราคม 2567 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ผลการประกวดร้าน ประเภท Popular Vote ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   29 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยม เสริมพลัง การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา จังหวัดอุตรดิตถ์   29 มกราคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 มกราคม 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มกราคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มกราคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มกราคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาตัดฉลุอักษร ทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง และทาสีถนนช่องทางรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   25 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างเหมาตัดฉลุอักษร ทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง และทาสีถนนช่องทางรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 มกราคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 ราย   23 มกราคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อายัดทรัพย์สิน บริษัท เอ็นเจ คอนสทรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   22 มกราคม 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ท้องถิ่นเสียงทอง" ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   22 มกราคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ การจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   17 มกราคม 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   17 มกราคม 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   17 มกราคม 2567 รพ.สต.ปางหมิ่น
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)   17 มกราคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)   16 มกราคม 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์   16 มกราคม 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  กำหนดสถาฟนที่อื่นเป็นสำนักงานประกันสังคม   15 มกราคม 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารซัพพลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มกราคม 2567 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   12 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศูนย์ส่งเสริมรับซื้อวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร อุตรดิตถ์   12 มกราคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาตัดฉลุอักษร ทำสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง และทาสีถนนช่องทางรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7   11 มกราคม 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   11 มกราคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าประดับรั้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำขาเสียบเสาธงรั้วด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ส่วนภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ผลการประกวดร้านงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567   10 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)   9 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อปลั๊กไฟ และติดตั้งพัดลมติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มกราคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโต๊ะวางเตาแก๊ส และอ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มกราคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำบันไดพร้อมปูกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 มกราคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ

บันทึกข้อมูลไว้ 474 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
จำนวนการใช้งาน 36,345,906 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430