| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   27 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี 2566   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สั   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยจากช้างป่า) ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก   26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครประกวดออกแบบตัดเย็บ "ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก"   26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตามโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2566   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ และประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ความรักของแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาเยาวชน   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุในการประชุมโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแถบตรวจหาน้ำตาลในกระแสโลหิตพร้อมเข็มโครงการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องชั่งน้ำหนักโครงการตรวจคัดกรอง และประเมินปัจจัยเสี่ยงประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 กรกฎาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 กรกฎาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถแทร็กเตอร์ที่ชำรุด เสื่อมสภาและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน   21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ถอนการอายัดทรัพย์สิน   19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงภายในห้องหน่วยจ่ายกลางและระบบประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมคุรุภัณฑ์ยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศจัดซื้อวัสดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้องที่ชำรุดเสื้อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในการราชการ จำนวน 1 เครื่อง   18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  อายัดทรัพย์สิน   17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อายัดทรัพย์สิน   17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าในบริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการค้นหาใส่ใจป้องกันภัยภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการคัดกรอง HT DM   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการไข้เลือดออก   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน โครงการ อสม.ตำบลน้ำริดยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(ซองสเตอร์ไรด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำริด   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางจราจร   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนถังเก็บน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด

บันทึกข้อมูลไว้ 859 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,209,406 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430