| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 กันยายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต รพ.สต.บ้านคีรีทอง   2 ตุลาคม 2566 รพ.สต.คีรีทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดเช่าซื้อบริการอินเตอร์เนตปี 256 รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   2 ตุลาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดรพ.สต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจ้างพนักงานทั่วไปตำแหน่งคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   29 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ปรับปรุงแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดินแลแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินราอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามพระราชบัญยัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562   29 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ปรับปรุงแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดินแลแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินราอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามพระราชบัญยัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562   29 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ปรับปรุงแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดินแลแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินราอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามพระราชบัญยัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562   29 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ปรับปรุงแก้ไขบัญชีราคาประเมินที่ดินแลแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินราอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามพระราชบัญยัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562   29 กันยายน 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2566)   29 กันยายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ผลการคัดเลือกสื่อบทเรียนผลสำเร็จการขจัดความยากจนตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด   28 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผลการจ้างเหมาบริการพนักงานบริการ   28 กันยายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้องที่ชำรุดเสื้อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในการราชการ จำนวน 1 เครื่อง   28 กันยายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัึดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   28 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(พนง.บริการทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 กันยายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(จนท.บันทึกข้อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 กันยายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและัแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   27 กันยายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กันยายน 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาพนักงานเวชระเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567   27 กันยายน 2566 โรงพยาบาลทองแสนขัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กันยายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  อัตราร้อยละของหลักฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566   26 กันยายน 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   26 กันยายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   26 กันยายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ 2567   26 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพนักงานบันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2567   26 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าซื้อใช้ค่าบริการรายเดือน โทรศัพท์เคลื่อนที่   26 กันยายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร   25 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร   25 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน   25 กันยายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์   25 กันยายน 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   25 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  การกำหนดช่วงคะเเนนอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใชัในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามมัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566   25 กันยายน 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดไข้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 กันยายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา

บันทึกข้อมูลไว้ 888 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,286,116 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430