| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้และความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   14 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดกระจกโต๊ะตรวจรักษาและเคาน์เตอร์ให้บริการผู้ป่วย รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปูหญ้าเทียมหน้า OPD ส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักวัดสมดุลโครงสร้างและองค์ประกอบร่างกาย 15 รายการ ตามโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในกลุ่ม 35 ปี ขึ้นไป ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการ รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน การพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มิถุนายน 2567 สำนักงานสถิติจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 มิถุนายน 2567 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุรายการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มิถุนายน 2567 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสาร ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ (Home Studio) สำหรับฝึกถ่ายภาพให้เหมาะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 x 3 เมตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยน compressor ระบบทำความเย็น Air condition รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงชาติและกำแพงรั้วด้านทิศใต้ รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจัดจ้างบริการถ่ายเอกสารแบบบ้านพักข้าราชการระดับปฎิบัติงาน (บ้านแฝด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบคัดกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 มิถุนายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(ชุดอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน) ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานเชิงรุก ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ชุดที่10   4 มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567   4 มิถุนายน 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (มชช. และ คัดสรร) กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (มชช. และ คัดสรร) กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (มชช. และ คัดสรร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น (มชช. และ คัดสรร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Qundrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Qundrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Qundrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Qundrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567   31 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  การสิ่นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอน้ำปาด   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การสิ่นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอน้ำปาด   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การสิ่นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอน้ำปาด   31 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

บันทึกข้อมูลไว้ 443 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
จำนวนการใช้งาน 36,270,701 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430