| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต0032 / ว 2214   15 พฤษภาคม 2566   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และคณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานประเพณีอัฐมีบูชา  คณะกรรมการฯ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2213   15 พฤษภาคม 2566   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2212   15 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน  ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2211   15 พฤษภาคม 2566   การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2210   15 พฤษภาคม 2566   โครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0019.4 / ว 2209   15 พฤษภาคม 2566   รายงานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  กก 5115 / ว 2208   15 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๘ "ชากังราวเกมส์" ณ จังหวัดกำแพงเพชร  กรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  กก 5115 / ว 2207   15 พฤษภาคม 2566   การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๘ "ชากังราวเกมส์" ณ จังหวัดกำแพงเพชร  คณะกรรมการทุกท่าน  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0009 / ว 2206   15 พฤษภาคม 2566   การป้องกันการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, นายอำเภอลับแล และนายอำเภอท่าปลา  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0007 / ว 2205   15 พฤษภาคม 2566   ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการประมง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวืน้ำอุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านกักกันสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวั  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0033.001 / ว 2204   15 พฤษภาคม 2566   ขอยืนยันการปลดภาระผูกพันค้ำประกันสัญญา  ผู้จัดการบริษัท เซ็นต์เมด จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตากสิน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2203   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2202   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2201   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2200   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2199   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม โครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2198   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / ว 2197   15 พฤษภาคม 2566   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี  บัญชีแนบ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2196   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2195   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2194   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0023.3 / ว 2193   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2192   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน.-.วิ่ง.เฉลิมพระเกียรติ.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.เนื่องในวันฉัตรมงคล 4.พฤษภาคม.2566  หน. ส่วน นายอำเภอ นายก อบจ นายก ทม  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2191   15 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566  บัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2190   15 พฤษภาคม 2566   แนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0017.2 / ว 2189   15 พฤษภาคม 2566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0018.1/ว / ว 2188   14 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล"  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธารหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2187   14 พฤษภาคม 2566   กฎกระทรวงกำหนดการปฎิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖  นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลบาลเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2186   14 พฤษภาคม 2566   โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2185   14 พฤษภาคม 2566   กำชับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของโครงการบัตรสวัดิการแห่งรัฐ  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2184   14 พฤษภาคม 2566   เชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  บัญชีแนบท้าย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2183   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  บัญชีแจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2182   12 พฤษภาคม 2566   ขอแจ้งเลื่อนการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3 / ว 2181   12 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 2180   12 พฤษภาคม 2566   การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2179   12 พฤษภาคม 2566   การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0017.3 / ว 2178   12 พฤษภาคม 2566   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  แจ้งท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0018.1/ว / ว 2177   12 พฤษภาคม 2566   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหากิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ทุกแห่ง ประธาน / นายก มูลนิธิ สมาคม ชมรมสโมสรทุกแห่ง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2176   12 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2175   12 พฤษภาคม 2566   รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0023.3 / ว 2174   12 พฤษภาคม 2566   การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด  นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.2 / ว 2173   12 พฤษภาคม 2566   ประชุมแนวทางการตอบแบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล  คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัดอุตรดิตถ์ (PCIO)  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0009 / ว 2172   12 พฤษภาคม 2566   ข้อหารือตามมติที่ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2 ปี 2566  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต0019.2 / ว 2171   12 พฤษภาคม 2566   การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"  นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2170   12 พฤษภาคม 2566   โครงการยกระดับธรรมา๓ิบาลภาคประชาสังคมในระดับการปกครองท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รุ่น ๓)  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2169   12 พฤษภาคม 2566   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา 1672  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2168   12 พฤษภาคม 2566   การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ว / ว 2167   12 พฤษภาคม 2566   โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2166   12 พฤษภาคม 2566   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Clinic Amphoe ITA ผ่านระบบ Zoom  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.1 / ว 2165   12 พฤษภาคม 2566   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2566  นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ที่ทำการปกครองจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 2614 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53