| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0017.2 / 6413   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต 0021 (ศปถจ)/ / 6412   7 มิถุนายน 2566   การประเมินความพีงพอใจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีต่อประสืทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กปภจ) 0021/ / 6411   7 มิถุนายน 2566   การติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.1 / 6410   7 มิถุนายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาววิยดา วงศ์คำเครือ  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กอปภจ) 0021/ / 6409   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต (กอปภ.จ) 0021/ / 6408   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0033.101.1 / 6407   7 มิถุนายน 2566   การชดใช้เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา  นางสาววรรณภา พรมวังขวา  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต (กปภจ) 0021/ / 6406   7 มิถุนายน 2566   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 6405   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6404   7 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 6403   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6402   7 มิถุนายน 2566   รายงานปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 6401   7 มิถุนายน 2566   ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธาธารณภัย (ภัยแล้ง)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต.0021/ / 6400   7 มิถุนายน 2566   แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ภัยแล้ง อำเภอท่าปลา  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0018.3 / 6399   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6398   7 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการฯ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0018.3 / 6397   7 มิถุนายน 2566   ปัญหาช้างป่าทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6396   6 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6395   6 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตใช้ห้องประชุม  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6394   6 มิถุนายน 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มิถุนายน 2566  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6393   6 มิถุนายน 2566   การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มิถุนายน 2566  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0020.1/ / 6392   6 มิถุนายน 2566   รายงานกิจกรรมจิตอาสากรมที่ดิน เดือนพฤษภาคม 2566  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0018.1 / 6391   6 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิจารณา  อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6390   6 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6389   6 มิถุนายน 2566   ส่งสำนวนคดีอาญาที่มีความเห็นไม่อุทธรณ์ เพื่อพิจารณา  อัยการศาลสูงจังหวัดอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0025 / 6388   6 มิถุนายน 2566   รายงานการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรืองจำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0018.1 / 6387   6 มิถุนายน 2566   การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจรรณากลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผ่านการกลั่นกลองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 6386   6 มิถุนายน 2566   ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2566  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0018.1 / 6385   6 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1 / 6384   6 มิถุนายน 2566   ย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 6383   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6382   6 มิถุนายน 2566   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0022 / 6381   6 มิถุนายน 2566   การยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต0023.5 / 6380   6 มิถุนายน 2566   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายอำเภอลับเเล  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 6379   6 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา  นายอำเภอท่าปลา  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6378   6 มิถุนายน 2566   รายงานการใช้แรงงานการใช้แรงงานผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด:ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6377   6 มิถุนายน 2566   แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 6376   6 มิถุนายน 2566   รายงานผลการจู่โจมตรวจค้นกรณีวันหยุดราชการติดต่อกัน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.3 / 6375   6 มิถุนายน 2566   ขอความอนุเคราะห์ปลดล็อกรหัสงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.1 / 6374   6 มิถุนายน 2566   ขอให้ก่อสร้างเกาะกลางถนนและจุดกลับรถ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6373   6 มิถุนายน 2566   ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6372   6 มิถุนายน 2566   ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6371   6 มิถุนายน 2566   ร้องทุกข์บิดาได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน  นางสาวศักดิ์ติญาภรณ์ พันทวี  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.3/ / 6370   6 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team) ของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0017.3 / 6369   6 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0019.3/ / 6368   6 มิถุนายน 2566   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team) ของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 6367   6 มิถุนายน 2566   รายงานผลการดำเนินงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0019.2/ / 6366   6 มิถุนายน 2566   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต 0020.1 / 6365   6 มิถุนายน 2566   แต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0017.3 / 6364   6 มิถุนายน 2566   ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)

บันทึกข้อมูลไว้ 11213 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225