| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0020.1 / 1619   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งแบบรายงานผลการรับชำระเงิน(แบบใหม่) ประจำเดือน มกราคม 2567  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0019.1 / 1618   5 กุมภาพันธ์ 2567   การดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (อนุมัติครั้งที่ 10)  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0025 / 1617   5 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการจัดการอบรมฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง และการบริหารการใช้จ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1616   5 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการจ่ายเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0025 / 1615   5 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการฝึกทักษะการทำงานรับจ้างของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 1614   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 1613   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1612   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  เจ้าอาวาสวัดทุกแห่ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1611   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1610   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเชิญประดับธงชาติและธงธรรมจักร หรือจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567  พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 1609   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 ลำปาง  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0032 / 1608   5 กุมภาพันธ์ 2567   แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตและมห้ชำระค่าธรรมเนียม  ครัวน้องหญิงคาราโอเกะ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1607   5 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้บั  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 1606   5 กุมภาพันธ์ 2567   การขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0020.1 / 1605   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่3(พิษณุโลก)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1604   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่6 สุโขทัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1603   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1602   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1601   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11(พิษณุโลก)  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1600   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1599   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1598   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง"เนินห้วยชะนาสาธารณประโยชน์"  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1597   5 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0010 / 1596   5 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการจัางเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  นางสาวทิพานัน เรียนแพง  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0025 / 1595   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วย  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0016 / 1594   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวัฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0016 / 1593   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวัฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  อต 0028/ / 1592   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขออนุญาตลาพักผ่อน และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0028/ / 1591   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2567  กองเศรษฐกิจการแรงงาน  สำนักงานแรงงานจังหวัด
  อต 0005/ / 1590   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรายงานผลการใช้เครื่องอ่านบัตรฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต 0020.1 / 1589   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอความอนุเคราะห์การรังวัดที่ดินเพื่อประกอบการดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินและถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์  ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1588   5 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาตรอน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1587   5 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต้ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  สำนักงาน ก.พ.  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0020.1 / 1586   5 กุมภาพันธ์ 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต้ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป  กรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0025 / 1585   5 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลกสนสำรวจจำนวนนักโทษเด็ดขาด  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต0021 / 1584   5 กุมภาพันธ์ 2567   การติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต0020.1 / 1583   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอเบิกสิ่งของ  อธิบดีกรมที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต 0017.2 / 1582   5 กุมภาพันธ์ 2567   ผลการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2567  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0023.5 / 1581   5 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  นายอำเภอตรอน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1580   5 กุมภาพันธ์ 2567   การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0023.2/ / 1579   5 กุมภาพันธ์ 2567   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 เพิ่มเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0023.5 / 1578   5 กุมภาพันธ์ 2567   ขอรับเงินเพิ่มจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เลขานุการ ก.บ.ท.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.5 / 1577   5 กุมภาพันธ์ 2567   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  อต 0023.2/ / 1576   5 กุมภาพันธ์ 2567   คุณสมบัติ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0018.3 / 1575   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการจับกุมลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อม  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.3 / 1574   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการจับกุมลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0005/ / 1573   2 กุมภาพันธ์ 2567   ขอส่งรายงานงบการเงินกองทุนผู้สูงอายุ และรายงานการเบิกจ่ายเงินงบบริหารหงทุนผู้สูงอายุ ประจไเดือนกมกราคม 2567  กรมกิจการผู้สูงอายุ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  อต0033 / 1572   2 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นางวราภรณ์ ศิริเจริญ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0033.010 / 1571   2 กุมภาพันธ์ 2567   ข้าราชการและพนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0032 / 1570   2 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานผลการดำเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประจำเดือน มกราคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 4019 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81