| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่หนังสือ


| ต้องการบันทึกข้อมูล | Search by year&name |
หนังสือเวียนดูตรงนี้
ถ้าพิมพ์ข้อความไม่ถูก เช่น "กข 0123//" ให้แก้ไขใหม่โดยคลิกที่ field "เรื่อง" ด้านล่าง
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เรียน หน่วยงาน
  อต 0018.1/ / 6272   18 มิถุนายน 2567   ขอใบอนุญาตค้าของเก่า ประจำปี 2567  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6271   18 มิถุนายน 2567   การย้ายข้าราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0018.1/ / 6270   18 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ  อธิบดีกรมการปกครอง  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต 0009 / 6269   18 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0009 / 6268   18 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานเกษตรจังหวัด
  อต 0031 / 6267   18 มิถุนายน 2567   รายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อต 0007 / 6266   18 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  คุณสุวิทย์ ทรงจันทร์  สำนักงานประมงจังหวัด
  อต 0001/ / 6265   18 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0001/ / 6264   18 มิถุนายน 2567   ขอเชิญบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
  อต 0017.3 / 6263   18 มิถุนายน 2567   แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0022.5 / 6262   18 มิถุนายน 2567   รายงานผลการดำเนินงานการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างกรณีโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการ  สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0017.2 / 6261   18 มิถุนายน 2567   รายงานผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)
  อต0032 / 6260   18 มิถุนายน 2567   การจัดงาน Most Music and Art @UTD  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต0032 / 6259   18 มิถุนายน 2567   การจัดงาน Most Music and Art @UTD  ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดอตรดิตถ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  อต 0018.1 / 6258   18 มิถุนายน 2567   การส่งเงินจัดสรรงบประมาณตามโครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ๒๘กรกฎาคม๒๕๖๗  นายอำเภอลับแล  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต0020.1 / 6257   18 มิถุนายน 2567   แจ้งลงนามในสัญญา  ผู้จัดการ บริษัท คลังเครื่องเขียน อภิญญา จำกัด  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0018.3/ / 6256   18 มิถุนายน 2567   โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ที่ทำการปกครองจังหวัด
  อต.0021/ / 6255   18 มิถุนายน 2567   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  อต 0022.5/ / 6254   17 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5/ / 6253   17 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5/ / 6252   17 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท ขจรกิจแมชชีนเนอรี่ (๒๕๕๙) จำกัด  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0022.5/ / 6251   17 มิถุนายน 2567   แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  อต 0019.2 / 6250   17 มิถุนายน 2567   การจัดกิจกรรม "นุ่งซิ่นกินทุเรียน ปี 67"  นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  อต0033 / 6249   17 มิถุนายน 2567   ลูกจ้างประจำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นางธันย์ชนก รุ่งรังสรรค์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต0033 / 6248   17 มิถุนายน 2567   ข้าราชการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ นส.ปิยนุช เวศานนทเวช  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6247   17 มิถุนายน 2567   รายงานผลการซ่อมหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6246   17 มิถุนายน 2567   รายงานผลการเข้าใช้บริการของสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0023.3 / 6245   17 มิถุนายน 2567   การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฎาคม 2567  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต 0017.1 / 6244   17 มิถุนายน 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่า  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6243   17 มิถุนายน 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่า  หัวหน้าวนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6242   17 มิถุนายน 2567   ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่า  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0017.1 / 6241   17 มิถุนายน 2567   ขอความเป็นธรรม กรณี ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ  นางสาวลดาภัช วรนิธิทชาเดช  กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0025 / 6240   17 มิถุนายน 2567   ผู้ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  อต 0020.1 / 6239   17 มิถุนายน 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์บริการประชาชน ขนาด 2 เมตร  สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาพิชัย  สำนักงานที่ดินจังหวัด
  อต0023.4 / 6238   17 มิถุนายน 2567   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 แระจำปี พ.ศ. 2567  นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อต0017.3 / 6237   17 มิถุนายน 2567   ขอแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต0017.3 / 6236   17 มิถุนายน 2567   ขอแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าเสา  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0017.3/ / 6235   17 มิถุนายน 2567   ตรวจสุขภาพ  บัญชีเเนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  อต 0002 / 6234   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอลับแล  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6233   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอพิชัย  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6232   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอตรอน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6231   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอทองแสนขัน  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6230   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอน้ำปาด  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6229   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6228   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอท่าปลา  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6227   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอฟากท่า  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0002 / 6226   17 มิถุนายน 2567   ปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑  นายอำเภอบ้านโคก  สำนักงานสัสดีจังหวัด
  อต 0033.012 / 6225   17 มิถุนายน 2567   ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  อต0010 / 6224   17 มิถุนายน 2567   ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  อต 0033.012 / 6223   17 มิถุนายน 2567   ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 8224 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกดูข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165